IPO

IPO

Initial Public Offering - HR Capital

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. HR Capital участва във водещи компании у нас в областта на електронната търговия с хранителни стоки, телемедицината и дигитализацията на здравоопазването, смарт фермерство и земеделски медии, дигиталните услуги и високите технологии.

Освен с инвестиции, HR Capital помага и с развитието на компаниите да достигнат до големи аудитории, с маркетинга и продажбите на техните продукти и услуги, благодарение на силното й медийно присъствие на пазара.

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

3а) Решение на ОСА на Ейч Ар Кепитъл
3б) Решение на ОСА на Ейч Ар Кепитъл
4. Решение на едноличния собственик на Уеб Финанс
5. Устав под условие
6.Одитиран финансов отчет с бележки от 31.12.2020
7.Междинен финансов отчет с бележки от 30.06.2021
8.Одитиран финансов отчет с бележки от 31.12.2019
9.Прогнозен финансов отчет за за 2021 год.
10.Справка за фин. състояние 30.09.2021
Admission document IPO HR Capital
Правила и описание за провеждане на аукциона