Blog

Blog

admin

HR Capital – Инвестиции в дигиталното бъдеще на България и световни „еднорози“

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. Сред компаниите, в които HR Capital участва са водещи компании у нас в областта на електронна търговия с хранителни стоки, […]

admin

HR Capital публикува доклад за дейността и покана за онлайн среща с инвеститори

Ейч Ар Кепитъл АД публикува доклад за дейността, който предоставя обобщена информация за дейността на дружеството към 30.09.2022г. Основните точки, засегнати в доклада са: 1. Обща информация и предмет на дейност; 2. Преглед на състоянието и дейността на дружеството; 3. Портфолио от компании; 4. Събития след 30.09.2022г. до датата на настоящия доклад – 09.12.2022г.: промени […]

admin

Обща информация относно увеличение на капитала

На 16.08.2022 год.в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличаване капитала на Ейч Ар Кепитъл АД със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна […]

admin

Обща информация относно проведеното на 20.07.2022 г. ОСА

На 20.07.2022 год. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, На събранието присъстваха акционери, представляващи 82,055% от капитала на Дружеството. С единодушие бе прието решение за увеличаване капитала на Дружеството със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 […]

Andreas Gall

Обща информация относно проведеното ОСА

На 29.06.2022г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, на което присъстваха акционери, представляващи 82,306 % от капитала на Дружеството.  С единодушие бяха приети Годишният финансов отчет на дружеството за 2021г., Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2021г. и Доклада на одитора, проверил и заверил ГФО […]

Andreas Gall

HR Capital сключи нов договор за паричен заем

Съобщение Друга нерегулирана информация Ейч Ар Кепитъл АД сключи нов договор за паричен заем със заемодател свързано лице. Договорена е сума за усвояване в размер до 220 000 лв.  и срок за погасяване до 1 / една / година при годишна лихва в размер на 4% . Заемът ще бъде използван за плащания по договорени инвестиции […]

admin

Pop Market – инвестицията на HR Capital в една от първите „Q-Commerce“ платформи в региона

На 23 април HR Capital обяви инвестиция в нов сегмент от пазара на онлайн търговията – гръцката платформа за Quick Commerce – Pop Market. По този начин компанията следва своята инвестиционна политика, като залага на нов, бързо развиващ се и скалируем сегмент от eCommerce сектора, в пазарен лидер и иноватор в своята област, основан от […]

Andreas Gall

HR Capital ще инвестира в QCOMMERCE LTD

“Ейч Ар Кепитъл” АД подписа договор за извършване на инвестиция в размер на 150 000 евро в QCOMMERCE LTD. Дружеството е базирано в Кипър и се фокусира в разработката на технологични решения за поръчка и бърза доставка на голямо разнообразие от храни, напитки и други продукти. Компанията е разработила мобилното приложение PopМarket за доставка на […]

admin

HR Capital записа нови акции в ebag на стойност 250 000 евро

„Ейч Ар Кепитъл” АД инвестира 250 хил. евро в eBag.bg, след като записа нови 730 броя обикновени налични, поименни акции от увеличението на капитала на „Кънвиниънс” АД. По този начин, инвестиционната компания вече притежава 19.171% от капитала на „Кънвиниънс“ АД. Целият рунд на тази инвестиция е с емисионна стойност 1 000 012,40 евро, като водещ […]

admin

Нова инвестиция: OhmniLabs

Ейч Ар Кепитъл с нова инвестиция – в американска компания, работеща в областта на изкуствения интелект и роботиката. OhmniLabs™, Inc е базирана в Силициевата долина, а дейността й е фокусирана върху предоставянето на решения за роботика, ориентирани към търсенето на бизнеса. Основана през 2015 г. от експертите по роботика Джаред Го, Тингси Тан и серийния […]

admin

Нова инвестиция: The Recursive

HR Capital инвестира 50 000 евро в The Recursive – онлайн медия с фокус върху иновативните технологии и стартиращи екосистеми в Югоизточна Европа. Това се случи в рамките на кръг на финансиране, в който медията набра 450 000 евро от инвеститори и предприемачи от технологичната общност в региона, които подкрепиха развитието на проекта. Сред тях […]