Blog

Blog

admin

HR Capital – Инвестиции в дигиталното бъдеще на България и световни „еднорози“

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. Сред компаниите, в които HR Capital участва са водещи компании у нас в областта на електронна търговия с хранителни стоки, […]

admin

Уебинар за инвеститори

На 06.03 от 16:00 ч. ще се проведе неформална среща с акционерите от типа “Питай ме всичко”. На нея ще може да се запознаете с плановете на HR Capital, да разберете подробности за компаниите от портфолиото ни, както и да получите информация от доклада за дейността. Линк за участие: https://us06web.zoom.us/j/81236457094

admin

Христо Христов: Само за 10 години прогресът на България е огромен

България е извървяла път на напредък в бизнес развитието си. Около тази теза се обединиха в ефира на Дарик и предаването “Стълбището” с Константин Вълков предприемачите: Момчил Василев, Endeavor, Добромир Иванов, BESCO, Любомир Ваньов, Школо и изпълнителният директор на Дарик радио Христо Христов. Според Христов, първите фондове и първите инвестиции в стартъпи са едва на […]

admin

HR Capital направи нова инвестиция в българската компания за медийни анализи Sensika Technologies

Платформата предоставя всички необходими инструменти, интеграции и технологии за достъп и търсене на критична информация, нейния анализ, бързо известяване и репортинг. С нарастващите обеми от информация онлайн и с напредването на технологии за разпространяване на неверни твърдения решения като това на Sensika стават все по-важни. Корпорациите искат да пазят репутацията си, а правителствата – да […]

admin

HR Capital публикува доклад за дейността и покана за онлайн среща с инвеститори

Ейч Ар Кепитъл АД публикува доклад за дейността, който предоставя обобщена информация за дейността на дружеството към 30.09.2022г. Основните точки, засегнати в доклада са: 1. Обща информация и предмет на дейност; 2. Преглед на състоянието и дейността на дружеството; 3. Портфолио от компании; 4. Събития след 30.09.2022г. до датата на настоящия доклад – 09.12.2022г.: промени […]

admin

Обща информация относно увеличение на капитала

На 16.08.2022 год.в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличаване капитала на Ейч Ар Кепитъл АД със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 лева обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев) и емисионна […]

admin

Обща информация относно проведеното на 20.07.2022 г. ОСА

На 20.07.2022 год. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, На събранието присъстваха акционери, представляващи 82,055% от капитала на Дружеството. С единодушие бе прието решение за увеличаване капитала на Дружеството със средства от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 […]

Andreas Gall

Обща информация относно проведеното ОСА

На 29.06.2022г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл” АД, на което присъстваха акционери, представляващи 82,306 % от капитала на Дружеството.  С единодушие бяха приети Годишният финансов отчет на дружеството за 2021г., Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2021г. и Доклада на одитора, проверил и заверил ГФО […]

Andreas Gall

HR Capital сключи нов договор за паричен заем

Съобщение Друга нерегулирана информация Ейч Ар Кепитъл АД сключи нов договор за паричен заем със заемодател свързано лице. Договорена е сума за усвояване в размер до 220 000 лв.  и срок за погасяване до 1 / една / година при годишна лихва в размер на 4% . Заемът ще бъде използван за плащания по договорени инвестиции […]

admin

Pop Market – инвестицията на HR Capital в една от първите „Q-Commerce“ платформи в региона

На 23 април HR Capital обяви инвестиция в нов сегмент от пазара на онлайн търговията – гръцката платформа за Quick Commerce – Pop Market. По този начин компанията следва своята инвестиционна политика, като залага на нов, бързо развиващ се и скалируем сегмент от eCommerce сектора, в пазарен лидер и иноватор в своята област, основан от […]