Category: Financial

Andreas Gall

HR Capital сключи нов договор за паричен заем

Съобщение Друга нерегулирана информация Ейч Ар Кепитъл АД сключи нов договор за паричен заем със заемодател свързано лице. Договорена е сума за усвояване в размер до 220 000 лв.  и срок за погасяване до 1 / една / година при годишна лихва в размер на 4% . Заемът ще бъде използван за плащания по договорени инвестиции […]

Andreas Gall

HR Capital стана акция на седмицата

HR Capital стана акция на седмицата – това е новата  рубрика на  ИП Капман АД, в която се представят най-добре представилите се компании през изминалите пет работни дни.Те се спряха на нашата  инвестиционна компания, защото даваме лесен достъп до стартъп сектора у нас. Цялата статия на Capman Holding може да прочетете тук