Инвестиционната политика, която ни донесе ръст от 3.5 пъти за 4 години

admin

HR Capital е инвестиционна компания, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще.

Имаме няколко ясни критерии, по които избираме компаниите в които да инвестираме, като в същото време сме гъвкави, за да забележим новите тенденции и стартъпи с потенциал, който да подкрепим. Инвестиционната ни политика е повече от успешна – за последните 4 години цифрите показват, че сме успели да постигнем над 3.5 пъти увеличение на инвестирания капитал. Голяма част от компаниите в портфолиото ни пък тепърва ще бележат още по-добри резултати за инвестициите ни.

Ето и основните  елементи на инвестиционната ни политика:

Екип – правим инвестиционните си решения, на база на екипите на компаниите, в които инвестираме. Като опитни инвеститори, откриваме най-добрите лидери, за които работата е мисията на живота им. 
 
Пазар – инвестираме в основно в компании, които оперират на големи пазари – поне 1 милиард долара. Понякога инвестираме и в компании на по-малки пазари, но в случай, в който те доминират на пазара и това ги прави печеливши дългосрочно. 

Технология – без добра технология е невъзможно да създадеш голяма добавена стойност и да генерираш добри приходи за инвеститори. Харесваме, когато индустрии с традиции срещат нови технологии. 

Точното време за инвестиция
Предпочитаме да инвестираме в компании, които създават нови пазари. По този начин, ако се представяме добре, сме сигурни, че работим с пазарния лидер в съответния сегмент. Следим световните трендове и целим да открием българските еквиваленти на глобални успешни продукти и услуги

Уникални предимства и управление на риска

Добавената ни стойност за развитието на компаниите, в които инвестираме

Помагаме на компаниите, в които инвестираме по отношение на достигането им до големи аудитории, маркетинг и продажби на техните продукти и услуги, благодарение на силното ни медийно присъствие. Работим по демографските специфики, интереси на аудиторията, различните сегменти и какви послания биха помогнали за развитие на бизнеса.


Портфолиото ни от компании има конкурентни предимства, които правят модела им труден за репликиране.
Понякога това може да бъде ранния им етап на развитие или лидерска позиция, но може да бъде и технологията, бизнес моделът им, достъпът им до даден пазар и др. Винаги търсим конкурентните предимства, които са почти невъзможни или много скъпи да бъдат копирани от други.

Управление на риска чрез нашия опит в инвестициите
Ние сме сравнително консервативна семейна компания и когато правим инвестиция, винаги провеждаме анализ на риска. На база дългогодишния ни бизнес и предприемачески опит сме развили и следваме няколко важни рискови фактора.. Също така целим да намалим риска, като ко-инвестираме с професионални инвестиционни фондове.

Дигитализацията е сигурен тренд от настоящето и бъдещето. Инвестирайте с нас сега!