Световните тенденции и как ние ги превръщаме в инвестиции

admin

В последните години наблюдаваме много интензивен процес на дигитализация на много дейности и бизнеси, в световен мащаб. Все по-често виждаме този процес да навлиза и в България, ето защо инвестираме в локалните компании и стартъпи, които водят дигитализацията у нас. Благодарение на богатия ни инвестиционен опит и поглед отблизо върху световните тенденции, ние лесно успяваме да разберем кои ще бъдат лидерите на дигиталната трансформация в България. Но да видим какво говорят световните тенденции?

  • В рамките на 5 години, нови технологии като роботика, изкуствен интелект, добавена/виртуална реалност, ще представляват над 25% от разхода за IT технологии. (IDC, 2020)
  • През следващите 5 години, ръстът на технологичните разходи, ще бъде воден само от 4 платформи – облачни, мобилни, социални и биг дейта/аналитикс (IDC, 2020)
  • 83% от компаниите очакват да увеличат инвестициите си в дигитални технологии през следващата година (Probe Group, 2021)


Развитие на бизнесите:

  • 70% от дружествата ще внедрят хибриден/мулти-облачен мениджмънт в дигиталните си инфраструктури до 2022 г.(IDC, 2020)
  • 60% от предприятията ще деплойват код в продукция поне веднъж на ден до 2025 г., спрямо 3% през 2019 г. (Probe Group, 2021)
  • Над 250 милиона нови приложения и услуги ще бъдат разработени и пуснати в експлоатация, в помощ на дигиталната икономика до 2024 г., което означава, че за 4 години ще бъдат създадени толкова на брой приложения, колкото за последните 40 години. (PCMag, 2020)

Инвестиции:

Глобалните разходи за технологии и услуги, свързани с дигитална трансформация през 2020 г., са нараснали с 10.4% до 1.3 трилиона долара (Statista, 2021

52% от световния БВП ще бъде воден от “дигитално трансформирани” предприятия до 2023 г. (PCMag, 2020)

51% от IT бюджетите ще бъдат фокусирани върху дигитална иновация и трансформация до 2024 г. (Probe Group, 2021)


Дигиталната трансформация е в своето начало. Тепърва ще виждаме силна дигитализация на индустрии като здравеопазване, хотелиерство, логистика, селско стопанство и др. Това създава уникални възможности за иновативни компании и още по-големи за инвеститори в иновативни компании.

Covid-19 ускори развитието на дигитализацията в редица сектори и това е световен тренд, който развива своя потенциал все повече и повече. Дигитализацията променя не само ежедневието на всеки един от нас, а дава много добра възвръщаемост на инвестиции в правилните сектори и компании. 

ЕФЕКТЪТ COVID-19:

Мениджъри отчитат, че много от дигиталните промени в компаниите им се имплементират с около 20-25 пъти по-бързо, отколкото преди COVID-19 кризата. (McKinsey, 2020)

От началото на пандемията, компаниите ускоряват дигитализацията на вътрешните си операции и интеракции с клиенти и вериги на доставки с около 3 до 4 години (McKinsey, 2020)

59% от взимащите решения в IT сектора ускоряват усилията си по дигитална трансформация, заради натиск, дължащ се на пандемията CIO, 2021)

Поне 20% от предвидените в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България средства, трябва да са насочени към дигитализация.

Ето защо HR Capital инвестира в локални компании и фондове, които водят дигитализацията в редица сектори у нас. Успоредно с това, HR Capital помага на компаниите, в които инвестира, благодарение на силния медиен и маркетинг опит. Маркетингът е сред най-важните фактори за успех на всяка технологична и дигитална компания.
  
Дигитализацията е сигурен тренд от настоящето и бъдещето. Инвестирайте с нас сега!