HR Capital ще инвестира в QCOMMERCE LTD

Andreas Gall

“Ейч Ар Кепитъл” АД подписа договор за извършване на инвестиция в размер на 150 000 евро в QCOMMERCE LTD. Дружеството е базирано в Кипър и се фокусира в разработката на технологични решения за поръчка и бърза доставка на голямо разнообразие от храни, напитки и други продукти. Компанията е разработила мобилното приложение PopМarket за доставка на хранителни стоки и домакински продукти в рамките на 15 минути.

Инвестицията е осъществена чрез споразумение за предоставяне на конвертируем заем в размер на 150 000 евро за 12 месеца.

Христо Христов
Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД