HR Capital записа нови акции в ebag на стойност 250 000 евро

admin

„Ейч Ар Кепитъл” АД инвестира 250 хил. евро в eBag.bg, след като записа нови 730 броя обикновени налични, поименни акции от увеличението на капитала на „Кънвиниънс” АД. По този начин, инвестиционната компания вече притежава 19.171% от капитала на „Кънвиниънс“ АД.

Целият рунд на тази инвестиция е с емисионна стойност 1 000 012,40 евро, като водещ инвеститор в записа на новите акции бе чешкият онлайн търговец на хранителни стоки Rohlik.cz.

През 2021 г. eBag постигна оборот от 36.5 млн. лв., което представлява ръст от 50% спрямо 2020 г., който от своя страна надгражда ръста от 231%, спрямо 2019г.

След рекордното Q4 през 2021 г. с ръст от 60% спрямо Q3 на 2021г., в началото на 2022 г. eBag продължава с впечатляващите резултати. Q1 на 2022 г. се превърна в най-доброто тримесечие за историята на компанията с ръст от 20% (спрямо Q4 на 2021 г.), като за този период са доставени над 152 хил. поръчки. Междувременно ebag.bg извърши и своята поръчка номер 1 000 000 у нас.

Средствата на HR Capital, използвани за записване на новите акции са получени от инвестиционната кампания по договор за паричен заем със заемодател – свързаното лице „Цитадела” ЕООД. Заемът е в размер на 800 000 лв. и е за срок от 1 година при годишна лихва в размер на 4%. Заемът е предоставен за придобиване на нови инвестиции от страна на HR Capital.

През 2022 г. HR Capital спазва стриктно публично обявената си инвестиционната си политика – участие в иновативни технологични компании, както и увеличаване на дела си в най-успешните инвестиции до момента.

Освен новите акции в ebag, в последните месеци компанията инвестира и в OhmniLabs – американска компания, работеща в областта на изкуствения интелект и роботиката; The Recursive – онлайн медията промотираща иновативните технологии и стартиращи екосистеми в Югоизточна Европа; Releva – българската платформа за растеж на операциите по приходи и анализи в областта на електронната търговията; SmartOcto – базирана в Холандия компания за медийни анализи и иновативна AI система за вземане на решения, която работи с над 250 големи медии и новинарски брандове в над 37 страни на 5 континента.