HR Capital направи нова инвестиция в българската компания за медийни анализи Sensika Technologies

admin

Платформата предоставя всички необходими инструменти, интеграции и технологии за достъп и търсене на критична информация, нейния анализ, бързо известяване и репортинг.

С нарастващите обеми от информация онлайн и с напредването на технологии за разпространяване на неверни твърдения решения като това на Sensika стават все по-важни. Корпорациите искат да пазят репутацията си, а правителствата – да знаят какви са обществените нагласи към тях, преди да стъпят на чужда територия.